อุตสาหกรรมท่อ DINGSHENG

หน้าแปลนที่ไม่ได้มาตรฐาน/กำหนดเอง

  • หน้าแปลนแบบกำหนดเองที่ไม่ได้มาตรฐาน

    ผู้ผลิตหน้าแปลนในตลาดในการผลิตของครีบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานในการผลิตและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งชาติในการผลิตครีบนั่นคือ: ตามข้อกำหนดมาตรฐานแห่งชาติของขนาด ช่วงความคลาดเคลื่อน ฯลฯ หน้าแปลนการผลิต เช่นหน้าแปลนมาตรฐานในการใช้งาน แม้ว่ายังสามารถใช้ แต่บ่อยกว่าไม่ ความต้องการการผลิตทางอุตสาหกรรมของหน้าแปลนไม่เหมือนกัน เพื่อให้หน้าแปลนระบุ...
    หน้าแปลนแบบกำหนดเองที่ไม่ได้มาตรฐาน