อุตสาหกรรมท่อ DINGSHENG

หน้าแปลนภาชนะรับความดัน

  • หน้าแปลนภาชนะรับความดัน

    คำอธิบาย หน้าแปลนภาชนะรับความดันเป็นส่วนเชื่อมต่อที่ใช้กันทั่วไปในภาชนะรับความดัน และเป็นส่วนพื้นฐานในการเชื่อมต่อทุกส่วนและท่อของภาชนะรับความดัน หน้าแปลนภาชนะรับความดันใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงานไฟฟ้า พลังงานปรมาณู อุตสาหกรรมเบา และทันสมัยอื่นๆ เขตอุตสาหกรรม หน้าแปลนของภาชนะรับความดันสูงเป็นชุดของส่วนประกอบที่ประกอบด้วยหน้าแปลน ปะเก็น สตั๊ดที่ตรงกัน น็อต ฯลฯ จุดประสงค์ของครีบคือเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนเชื่อมต่อไม่รั่วไหล...
    หน้าแปลนภาชนะรับความดัน