อุตสาหกรรมท่อ DINGSHENG

หน้าแปลนเกลียว

  • ครีบเกลียว

    หน้าแปลนแบบเกลียวเรียกอีกอย่างว่าหน้าแปลนแบบเกลียวหรือแบบเกลียวบน ลักษณะนี้มีเกลียวอยู่ภายในรูหน้าแปลนซึ่งพอดีกับเกลียวตัวผู้ที่เข้าชุดกันบนท่อหรือข้อต่อหน้าแปลนประเภทนี้ใช้ในกรณีที่ไม่มีการเชื่อมหน้าแปลนเกลียวมักใช้กับงานแรงดันต่ำและท่อขนาดเล็ก (ขนาดไม่เกิน 4 นิ้ว)

    ครีบเกลียว